Hướng dẫn dùng sellcanva

Hướng dẫn sử dụng Sellcanva cho Premium User

Đăng ký

Truy cập Temmee

truy cập vào website sellcanva

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Check mail trong inbox hoặc hộp spam
Check mail trong inbox hoặc hộp spam

Lưu lại mậu khẩu và tên đăng nhập
Lấy lại mậu khẩu và tên đăng nhập

Mua tài khoản premium

Truy cập một sản phẩm có phí
Truy cập một sản phẩm có phí

Mua gói thành viên premium
Mua gói thành viên premium


Thanh toán chuyển khoản (mà ko chuyển khoản)
Điền thông tin thanh toán, đồng ý điều khoản và đặt hàng

Tìm mẫu canva

Tìm mẫu theo nhu cầu

Tìm mẫu theo vị trí

Tìm mẫu theo cách search

Thanh toán

Chọn mẫu cần dùng
chọn mẫu canva cần dùng

Thêm vào giỏ hàng
Chọn mẫu cần dùng và click _thêm vào giỏ hàng_

Tiếp tục thanh toán

Đồng ý điều khoản sử dụng và thành toán

Sử dụng sau khi thanh toán
Click chọn mẫu theo kích thướt, tỷ lệ hoặc file PDF để sử dụng

Vào tài khoản của bạn, rồi vào download
Hoặc truy cập vào menu tải xuống tìm đơn hàng để dùng

Click PDF hoặc tỷ lệ rồi chọn “dùng template”
Hướng dẫn sử dụng Sellcanva cho Premium User