Temmee sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website vi.temmee.com
Temmee đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng vào chất lượng dịch vụ vi.temmee.com và thực hiện theo các bước sau:

  1. Bước 1: Người dùng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm của Temmee qua email: admin@temmee.com
  2. Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Temmee sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Temmee sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người dùng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
  3. Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Temmee thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Công ty TNHH Một thành viên Silinh
Điện thoại: +84 93 253 5927
MST: 0401708470 Cấp ngày: 01/12/2015 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 2 Thanh Hải, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng